Mis on MEP?

Mudel Euroopa Parlament (MEP) on Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng, mida korraldatakse kõigis praegustes ja tulevastes Euroopa Liidu liikmesriikides. Projekti algatajaks on Model European Parliament Foundation, mis loodi 1994 aastal Hollandis. Edasi on organisatsioon laienenud teistesse EL liikmes- ja kandidaatriikidesse. Terves Euroopas on projekti saatnud suur populaarsus nii õpilaste kui õpetajate hulgas. Euroopa Parlamendi simulatsioonisessioonid toimuvad kolmel tasandil: regionaalsel, riiklikul ja rahvusvahelisel. Rahvusvahelised sessioonid toimuvad 2 korda aastas: kevadel ja sügisel. 2004 kevadel toimusid need Varssavis ja Luxembourgis, 2004 sügisel Ungaris.

Simulatsiooni eesmärkideks on teadvustada noortele, kuidas toimub töö Euroopa Parlamendis, tekitada noortes huvi olla aktiivsed ühiskonna liikmed, ning aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule.

Sessioonide olemus

Euroopa Parlamendi simulatsioon põhineb Euroopa Parlamendi töökorral. Simulatsioon toimub eesti keeles (rahvusvahelised toimuvad inglise keeles). Ürituse korraldajad valmistavad ette Euroopa Parlamendi simulatsiooni päevakorra, hõlmates Euroopa Parlamendis ja/või oma riigis hetkel aktuaalseid küsimusi ja probleeme. Töö toimub komisjonides. Enne tegeliku töö toimumist komisjonides viiakse läbi team-building tegevused, et komisjoni liikmed tutvuksid üksteisega. Iga komisjon võtab vastu resolutsiooni, mis viimasel päeval peaassambleel ettekandmisele ja põhjendamisele ning kaitsmisele tuleb. Toimub hääletamine resolutsiooni vastuvõtmise kohta. Riiklike sessioonide põhjal valitakse õpilased, kes sõidavad Eestit esindama rahvusvahelistele sessioonidele.