1. Haridus
Kuidas vähendada põhikoolist väljalangemist.

Komisjoni esimees: Marleen Pedjasaar

2. Tööhõive ja sotsiaalküsimused
Kuidas saaks riik soodustada töö- ja pereelu ühitamist.

Komisjoni esimehed: Helena Rahi ja Mihkel Stamm

3. Majandus
EL energiapoliitika arengusuunad.
Milline peaks olema erinevate energialiikide proportsioon ja kuidas võimalikult vähe sõltuda Venemaast

Komisjoni esimees: Karl Kull

4. Kodanike õigused, justiits- ja siseküsimused
Riiklik alkoholipoliitika.
Milline peaks olema riigi roll alkoholipoliitika kujundamisel ja eluviimisel.

Komisjoni esimees: Agnes Urbanik

5. Välisasjad
Euroopa Liidu roll maailmapoliitikas.
Kuidas peaks EL reageerima konfliktidele üle maailma (kas humanitaarabi, aidsiravimid, oma sõjavägi, vms)

Komisjoni esimees: Vallo Kirs